O NAS

Kamil Markiewicz (właściciel) – absolwent germanistyki (specjalizacja literaturoznawstwo) i stosunków międzynarodowych (specjalizacja integracja europejska) na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) i Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD) na uniwersytetach w Berlinie, Konstancji i Halle nad Soławą.

Tłumacz ustny i pisemny (literatury pięknej i popularnonaukowej, dokumentów, filmów oraz tekstów użytkowych z różnych dziedzin) z języka niemieckiego i na język niemiecki. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Autor opracowań niemcoznawczych dla Polskiej Akademii Nauk i artykułów dla miesięcznika „Więź”. Redaktor elektronicznego „Biuletynu Instytutu Tertio Millennio” – pisma o tematyce społeczno-religijnej.

Ma w dorobku tłumaczenia dla renomowanych instytucji krajowych i zagranicznych, takich jak Muzeum Powstania Warszawskiego, Wydawnictwo Znak, Wydawnictwo W.A.B., Wydawnictwo Święty Wojciech, Fundacja Friedricha Naumanna, Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, TVP Kultura, miesięcznik „Więź”, biura tłumaczeń Kontekst i Lidex, wydawnictwo „Automobilista” oraz międzynarodowa organizacja kościelna Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Jest członkiem Stowarzyszenia Tłumazy Literatury.

Z naszą firmą współpracują ponadto doświadczeni tłumacze, redaktorzy i licencjonowani przewodnicy po Warszawie, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować usługi skrojone dokładnie na Państwa miarę.

 

Lista najważniejszych publikacji i przekładów

Publikacje własne

Czy wolność religijna ma przyszłość w Unii Europejskiej?, www.warsztaty.org

Die deutsche Politik gegenüber den Baltischen Staaten, M. Kerner, H. Graf (red.), seria BIAB-Berichte nr 34 (w druku), Berlin

German Policy Toward Estonia, Latvia And Lithuania Since 1991 As an Element Of The Baltic Sea Region-Building, [w:] I. Tarrósy, G. Rosskogler (red.), 1st Summer School, Pécs 2004, Pécs 2004, s. 123-130

„Jesteśmy papieżem!”. Pontyfikat Benedykta XVI w oczach młodych katolików niemieckich, [w:] „Biuletyn Instytutu Tertio Millennio” 5/2006, s. 21-24

Milczenie owieczek, [w:] „Tygodnik Powszechny” 43/2006, s. 8

Na tropach Niemca, [w:] „Więź” 7-8/2008, s. 152-156

Pomiędzy „Europa” a „Wschodem”. Wizja historii państw bałtyckich w publicystyce Edzarda Schapera, [w:] „Biuletyn Instytutu Tertio Millennio” 6/2006, s. 11-15

Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Litwy, Łotwy i Estonii, [w:] „Stosunki międzynarodowe” 1-2/2004, s. 145-163

"’Pro Reli’ – a może kontra?(„Więź” 1-2/2009), s. 104-109

Warschau – Spuren der Vergangenheit und Chaos der Gegenwart (Zusammenfassung), [w:] „ISB-Magazin 2002“, s. 126-127

Własnymi drogami. Światy wartości niemieckiej młodzieży katolickiej, [w:] „Więź” 8-9/2010

Warschau, wie es einmal war – Besuch in Alt-Praga, [w:] „ISB-Magazin“ 2004, s. 46 (spis treści)

 

Przekłady

Literatura:

J. Bauer, B. Mikocki, Różaniec. W rytmie nieba, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań 2007

A. Biesinger, H. Kohler-Spiegel (red.), Czy Bóg istnieje? Wielkie problemy religii. Dzieci pytają – naukowcy odpowiadają, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań 2010 (wraz z Katarzyną Markiewicz)

P. Deselaers, D. Sattler, Podążać drogami Boga. Przesłanie Abrahama i Sary, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań 2011 (wraz z Moniką Waluś)

C. Gellner, Chrześcijanin pośród religii świata, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań 2010

H. Großkopf, A. Großkopf, Poradnik dla zabieganych. Cz. I, II i III, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań 2007

A. Grün, Dlaczego mnie to spotkało? Niepojęta Boża sprawiedliwość, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań 2008

W. T. Küstenmacher, Luksus według Jezusa, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań 2010

G. Kreppold, Samorealizacja czy wyrzeczenie się siebie?, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań 2007

M. Lätzel, Wątpienie. Brat wiary, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań 2007

L. Maasburg, Matka Teresa. Cudowne historie, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań 2010

U. Ruh, Niemcy: Kościół „przy okazji”, [w:] „Więź“ 12/2006, s. 4-13

L. Schick, Rola Kościoła w drodze do pojednania, [w:] „Więź“ 1/2011

P. Seewald, Kiedy znów zacząłem myśleć o Bogu, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań 2009

S. Sekula (red.), Całkiem zwykli bohaterowie – Losy uwięzionych opozycjonistów w NRD i PRL w czasach Zimnej Wojny/ GANZ NORMALE HELDEN – Einzelschicksale inhaftierter Oppositioneller in der DDR und der Volksrepublik Polen zu Zeiten des Kalten Krieges, Berlin 2007 (katalog wystawy, wraz z in. osobami)

P. Skórnicki, (zdjęcia), D. Kolbuszewska (tekst), Fara Poznań, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań 2009 (wraz z in. osobami)

J. Trybuś, G. Piątek, Warschau. Warschau. Der thematische Führer durch Polens Hauptstadt, Schroederscher Buchverlag, Diepholz 2009

C. Veltman, Holandia: sekularyzacja w odwrocie?, [w:] „Więź“ 12/2006, s. 34-41

R. von Weizsäcker, Porozumienie między Polską a Niemcami we wspólnej Europie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2007 (wraz z Jutta Kuppinger i Moniką Kowaleczko-Szumowską)

P. M. Zulehner, Przyszłość Kościoła, przyszłość duchowości, [w:] „Więź“ 12/2006, s. 57-63

Film:

Faust, reż. F. W. Murnau, TVP Kultura 2005 (wraz z Katarzyną Markiewicz)

Golem, reż. F. W. Murnau, TVP Kultura 2005 (wraz z Katarzyną Markiewicz)

Mozart w Salzburgu, reż. D. Finkernagel, A. Luck, TVP Kultura 2006 (wraz z Katarzyną Markiewicz)

Mozart w Wiedniu, reż. M. Schroeder, TVP Kultura 2006 (wraz z Katarzyną Markiewicz)

 

Referencje (wybór)

Niniejszym potwierdzamy, że pan Kamil Markiewicz współpracuje z Wydawnictwem Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha w charakterze tłumacza języka niemieckiego od 2006 r. oraz że od tego czasu przetłumaczył dla naszego Wydawnictwa (...) pozycje beletrystyczne, publicystyczne i popularnonaukowe o tematyce religijnej, psychologicznej i społecznej (...).P. Markiewicz wywiązał się ze swych zadań w sposób kompetentny i terminowy, wykazując się bardzo dobrą znajomością polskiego i niemieckiego słownictwa w odnośnych dziedzinach. Jego tłumaczenia reprezentowały wysoki poziom stylistyczny, a autor dbał zawsze o weryfikowanie zawartych w tłumaczonych tekstach informacji

ks. dr Jerzy Stranz, dyrektor Wydawnictwa św. Wojciech

 

Pan Kamil Markiewicz brał w okresie od maja 2008 r. do marca 2009 r jako tłumacz pisemny i ustny aktywny udział w przygotowaniu i realizacji projektu konferencji polsko-niemieckiej „Barwy sąsiedztwa/ Farben der Nachbarschaft - polsko-niemieckich wyzwania w XXI wieku”, która odbyła się w dniach 10-15 lutego 2009 r. we Wrocławiu. (...) Jako członek zespołu przygotowującego konferencję odpowiedzialny był za tłumaczenie części wygłoszonych w trakcie konferencji referatów naukowych na potrzeby publikacji, a ponadto tłumaczenie dokumentacji projektu, informacji prasowych oraz tekstów na stronę internetową konferencji z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski. (...) P. Markiewicz znakomicie wywiązał się ze swych zadań. Wykazał się wysokim specjalistycznego z dziedziny polityki, stosunków międzynarodowych, historii, społeczeństwa i Kościoła oraz dobrym poziomem stylistycznym tłumaczonych tekstów. Nie ograniczał się przy rym do wykonywania zleconej pracy, lecz dokonywał sprawdzania tekstów pod kątem merytorycznym i w razie potrzeby wyszukiwał i uzupełniał zawarte w nich informacje.

Paweł Mitan, wiceprezes Instytutu Tertio Millennio

 

Pan Kamil Markiewicz współpracuje z Muzeum Powstania Warszawskiego w charakterze tłumacza języka niemieckiego od maja 2006 r. (...) P. Markiewicz wywiązał się ze swych zadań bardzo dobrze. Wykazał się dużym profesjonalizmem, terminowością oraz doskonałą znajomością słownictwa specjalistycznego z dziedziny historii, polityki, prawa, zagadnień społecznych oraz turystyki, Jego tłumaczenia cechował wysoki poziom stylistyczny. W ramach tłumaczeń p. Markiewicz wykazywał zawsze dbałość o sprawdzenie tekstów pod kątem merytorycznym (...).

Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego

 

Pan Kamil Markiewicz przełożył z języka niemieckiego trzy teksty, które zostały opublikowane w grudniowym numerze miesięcznika „Więź” z roku 2006 (...) Ze zleconych zadań pan Markiewicz wywiązał się znakomicie. Przekład był wykonany szybko, terminowo i kompetentnie, także pod względem czystości języka polskiego. Mogę z przekonaniem polecić innym redakcjom i wydawnictwom usługi pana Markiewicza jako tłumacza.

Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny miesięcznika „Więź”


Pan Kamil Markiewicz wykonał dla naszego miesięcznika, poświęconego zabytkowej motoryzacji, szereg tłumaczeń artykułów z niemieckich pism „Oldtimer Markt” i „Oldtimer Praxis”. Tłumaczenia Kamila Markiewicz wyróżniają się płynną stylistyką, fachowością (tłumaczone artykuły zawsze zawierały bardzo dużo słownictwa technicznego, specjalistycznego) i łatwością w czytaniu, konieczną dla właściwego zrozumienia tekstu przez naszych czytelników.

Automobilista – miesięcznik miłośników starej motoryzacji